W kategorii „Budynek po termomodernizacji” nagrodę „za światłocień oraz spójną koncepcję elewacji, podkreślającą większy udział okien, korzystną zmianę charakteru i oszczędne zastosowanie koloru” otrzymał Instytut Konfucjusza – Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (projekt: Ewa Miśków-Janik z FHU Koliber, wykonawca: Marsen Global, podwykonawca firmy Budimex S.A.).

https://budujemydom.pl/irbj/aktualnosci/90524-termomodernizacja-na-medal-z-baumit

https://www.budownictwo.org/artykuly/szczegoly/62844_termomodernizacja-na-medal

https://www.chemiabudowlana.info/tmies_farba,art,13275,index_czytelnia,termomodernizacja_na_medal?PHPSESSID=757d5508be22ebd3b2c7b7fa6c288a0e

Budynek Instytut Nauk Geologicznych UJ został wybudowany w latach 60.
Założenie projektowe polegało na rozbudowie budynku o aule wykładową, zmianie układu komunikacyjnego i funkcjonalnego oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów budowlanych w tym pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych. W końcu całkowita metamorfoza wizualna budynku i otaczającego go terenu. Elewacje zaprojektowano w odcieniach szarości, bieli i drewna. Osłony okienne i pergolę wykonano w kolorze drewna natomiast wejście główne to prefabrykowany żelbet.
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Instytut Konfucjusza zajmuje się bardzo rozległymi obszarami świata. Są to kraje często o odmiennych kulturach, o niełatwej historii. Poszukiwaliśmy jakiegoś elementu kultury, detalu, który byłby wspólny dla tych terenów. Zaproponowaliśmy grę światła przez montaż osłon w okach jako symbol drewnianych wachlarzy.