Projekt:

arch. Ewa Miśków – Janik
arch. Karolina Miśków – Barszczewska
arch. Dariusz Barszczewski
arch. Maria Green
arch. Rafał Mikulski