Projekt:

arch. Karolina Miśków – Barszczewska
arch. Dariusz Barszczewski
arch. Aleksandra Chmielewska – Grzegorzek
arch. Maciej Miękina
arch. Ewa Miśków – Janik
arch. Iwona Łukaszek