Opis Projektu

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Instytut Konfucjusza w Krakowie

Wykonawca Marsen Global

Podwykonawca firmy Budimex S.A.

Projektant Ewa Miśków-Janik z FHU Koliber Kraków

Budynek Instytut Nauk Geologicznych UJ został wybudowany w latach 60.

Założenie projektowe polegało na rozbudowie budynku o aule wykładową, zmianie układu komunikacyjnego i funkcjonalnego oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów budowlanych w tym pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych. W końcu całkowita metamorfoza wizualna budynku i otaczającego go terenu. Elewacje zaprojektowano w odcieniach szarości, bieli i drewna. Osłony okienne i pergolę wykonano w kolorze drewna  natomiast wejście główne to prefabrykowany żelbet.

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Instytut Konfucjusza zajmuje się bardzo rozległymi obszarami świata. Są to kraje często o odmiennych kulturach, o niełatwej historii. Poszukiwaliśmy jakiegoś elementu kultury, detalu, który byłby wspólny dla tych terenów. Zaproponowaliśmy grę światła przez montaż osłon w okach jako symbol drewnianych wachlarzy.