Opis Projektu

Przebudowa Spichlerza na budynek użyteczności publicznej dla Uniwersytetu Rolniczego ul. Balicka 253 C w Krakowie

Wykonawca Budimex S.A Kraków

Projektant FHU Koliber Ewa Miśków-Janik Kraków

Budynki folwarczne objęte zakresem przebudowy i rozbudowy stanowią cześć dawnego założenia dworskiego tzw ’ dolnego pałacyku ” wzniesionego w 1885 r przez Austriaków Alfreda i Czesławę Schoenów. Po I wojnie światowej majątek przejął rząd polski, od którego odkupiło je Studium Rolnicze, przekształcone w późniejszym czasie w Uniwersytet Rolniczy.
Dwupiętrowy spichlerz, parterowy budynek inwentarski i magazyn służyły głównie do przechowywania żbóż oraz utrzymania zwierząt gospodarskich.
Zespół budynków został ujęty w gminnej ewidencji zabytków Miasta Krakowa – „zespół folwarczny w Mydlnikach” ul. Balicka 253.

W 2018 roku rozpoczęto prace związane z przebudową budynków folwarcznych wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania.
Spichlerz oraz budynek inwentarski zostały przeznaczony pod funkcje dydaktyczną. Budynki połączono wewnętrzną klatką schodową oraz przeszklonym korytarzem. Budynek magazynowy został przeznaczony na potrzeby lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem.
Przeszklony korytarz usytuowany przed elewacją zewnętrzną wszystkich budynków od strony dawnego ogrodu pozwolił na minimalną ingerencje w istniejącą zabytkową strukturę obiektów a elementy wystroju wnętrz poprzez swoją minimalistyczną formę podkreślają jego dawny charakter.
Budynek został w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Prace związane z przebudową i rozbudową obiektu zostały zakończone w 2019r.